Logo
Strafrecht

Strafrecht

Iemand die verdacht wordt van een overtreding of een misdrijf, krijgt te maken met het strafrecht. Het strafrecht is in principe geen zaak tussen de verdachte en het slachtoffer, maar tussen de verdachte en de samenleving. Het Openbaar Ministerie (OM) treedt op namens de samenleving. In het strafrecht ziet een individu zich daarom vaak geplaatst tegenover een “machtige” overheid.

Elk individu dat verdacht wordt van een strafbaar feit, al dan niet ernstig, heeft recht op juridische bijstand van een (liefst in het strafrecht gespecialiseerde) advocaat. Het is van groot belang dat de strafrechtadvocaat nauwkeurig in de gaten houdt dat het OM zich aan de wet houdt. Iedereen heeft immers recht op een eerlijk proces. Dit is één van de belangrijkste taken van een advocaat die zich bezighoudt met de verdediging van verdachten. De verdachte zelf is veelal niet op de hoogte van de regels die in de wet zijn vastgelegd. Voor een verdachte is het van groot belang dat een advocaat binnen de wettelijke regels alle mogelijke middelen aanwendt om zijn cliënt zo goed mogelijk te verdedigen en een weerwoord biedt aan de door het OM geuite beschuldigingen.
Iedereen in Nederland kan geconfronteerd worden met het Openbaar Ministerie.

OJW-Advocaten behartigt de belangen van verdachten op ieder strafrechtelijk gebied, waaronder:

Jeugd(straf)recht
Geweldsdelicten (moord, doodslag, openlijke geweldpleging, (zware) mishandeling)
Drugszaken
Zedendelicten (ontucht, aanranding, verkrachting)
Vermogensdelicten (diefstal, verduistering, heling, inbraak)
Fraude en economische delicten
Verboden wapenbezit
Wegenverkeerswet (bijv. rijden onder invloed)

Op dit terrein zijn bij OJW-Advocaten de volgende specialisten werkzaam:

G.J.P.M. Mooren (tevens (bestuurs)lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten)
M.M. de Jong
A.A.W. den Ouden