Logo
Software escrow

Data en software escrow

Als u data opslaat in de cloud of bedrijfskritische software van derden zoals bijvoorbeeld een boekhoudpakket of erp-software (in de cloud) gebruikt of speciaal voor uw onderneming heeft laten ontwerpen, dan kan het voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering verstandig zijn om te bedingen dat uw data of de broncode van de door u gebruikte software bij een vertrouwde externe partij in bewaring wordt gegeven (in een datakluis of escrow depot). Op die manier kan bijvoorbeeld in geval van een faillissement of een conflict met de software- of cloudleverancier veelal worden voorkomen dat u de software niet meer kunt gebruiken of onderhouden of niet meer kunt beschikken over uw data. Zonder een escrow depot loopt u het risico dat u oploopt tegen het auteursrecht van de oorspronkelijk softwareleverancier die onderhoud door derden op basis van dat recht in beginsel mag verbieden of (in geval van een insolventie van uw leverancier)  een curator die de data of het gebruik van de (broncodes op de) software niet vrij wil geven.

Als leverancier heeft u natuurlijk begrip voor de positie en gerechtvaardigde belangen van uw klanten in bijvoorbeeld de hiervoor omschreven situaties, maar u wilt de broncode en de auteursrechten van de door u geleverde programmatuur ook niet zomaar in handen geven van uw klanten.

In een drie partijen overeenkomst tussen gebruiker, softwareleverancier, en OJW-Advocaten kunnen goede afspraken worden gemaakt die zowel tegemoetkomen aan de belangen van de gebruiker als die van de leverancier. De Escrow overeenkomst voorziet in de beschikbaarheid van de broncode van een applicatie en/of uw data op het moment dat de continuïteit van de relatie met uw leverancier of cloud provider door onvoorziene redenen in gevaar komt. Beide partijen kunnen er daarbij van op aan dat de broncode van de programmatuur of uw data bij OJW-Advocaten in veilige handen is. OJW-Advocaten zijn immers vanuit hun professie niet alleen wettelijke geheimhouders, zij zijn als advocaten natuurlijk ook goed thuis in een snelle beoordeling van juridische stukken, zoals vonnissen of deurwaardersexploiten op basis waarvan meestal beoordeeld zal moeten worden of een depot al dan niet mag worden vrijgegeven.

Een aantal leveranciers van software en cloud-oplossingen bieden bij de door hun geboden diensten inmiddels standaard de mogelijkheid aan om te opteren voor een escrow depot van de geleverde programmatuur bij OJW-Advocaten. Voor het MKB en middelgrote ondernemingen is een standaard datakluis bij OJW-Advocaten vaak al een prima oplossing waarbij de kosten ook beperkt kunnen blijven maar specifieke wensen van zowel de leverancier als de gebruiker kunnen natuurlijk altijd kenbaar worden gemaakt en zo nodig worden doorgevoerd. OJW-Advocaten heeft in ieder geval de ervaring en kennis in huis om leveranciers en afnemers daarbij te begeleiden.