Logo
Hippisch recht

Hippisch recht

In het hippisch recht komen meerdere rechtsgebieden samen. Bij de aan- of verkoop van een paard komt u bijvoorbeeld in aanmerking met het algemene verbintenissen- en contractenrecht terwijl u voor het bouwen van de stal te maken krijgt met bestuursrecht. Exoneratiebedingen, mededelings- en onderzoeksverplichtingen, medische keuringen en deskundigenverklaringen van een dierenarts, verborgen gebreken en conformiteit,  zomaar wat (juridische) begrippen die niet zelden een belangrijke rol  spelen in discussies en/of procedures over de ontbinding van een koopovereenkomst of de vergoeding van schade door de levering  van een ziek of kreupel paard. Ook het aansprakelijkheidsrecht is aan de orde van de dag in de paardenwereld bijvoorbeeld in verband met ongevallen tijdens paardrijlessen of schades aan auto’s of andere zaken door een op hol geslagen of uitgebroken paard.                                                  

Huur- en stallingscontracten, sponsorovereenkomsten, contracten rondom het fokken van paarden, wedstrijdreglementen, organisatie van evenementen, contracten met trainers al dan niet op grond van het arbeidsrecht, incasso van facturen en zelfs de rechtsvorm van uw springschool, stal of fokkerij het heeft allemaal te maken met juridische zaken. OJW-Advocaten heeft op ieder van de genoemde rechtsgebieden gespecialiseerde advocaten in huis en is daarom ook de perfecte partner voor ondernemers en consumenten die zich begeven in de wereld van het paard. Neem gerust contact met ons op indien u worstelt met vragen wij adviseren u graag en kunnen u ook helpen met het opstellen of sluiten van contracten en als het onverhoopt nodig mocht blijken dan kunnen wij u ook bijstaan in een procedure.