Logo
Blog

Deel 11: Mijn factuur in het faillissement

De factuur (of rekening). Een nogal bekend verschijnsel in het dagelijks leven en ook in het recht erg belangrijk. De factuur kent verschillende verschijningsvormen en vormt vaak het sluitstuk van een overeenkomst. In een aantal columns zal ik aandacht besteden aan de factuur in het recht en de (juridische) problemen die in verband hiermee kunnen spelen. In de vorige column schreef ik over de faillissementsaanvraag en enige problemen die in dat verband kunnen spelen. In deze column ga ik er vanuit dat het faillissement is uitgesproken. Wat gebeurt er dan met uw factuur?

 

Tegelijk met het uitspreken van het faillissement wordt door de rechter een curator benoemt (en een rechter-commissaris die de zaak controleert) die de boedel gaat vereffenen. Zijn taak is om alle schulden te inventariseren en natuurlijk ook de lopende inkomsten en het aanwezige vermogen. Alles wordt te gelde gemaakt en vervolgens worden de aanwezige gelden uitgekeerd aan de schuldeisers.

 

Alle schuldeisers die iets te vorderen hebben doen opgaaf van deze vorderingen aan de curator. Dit wordt ‘indienen ter verificatie’ genoemd. De curator controleert de vorderingen en als hij deze accepteert worden deze vorderingen geplaatst op de ‘lijst van voorlopig erkende vorderingen’. Uw vordering komt daar natuurlijk op terecht en daarna begint eigenlijk het grote wachten. Pas bij de uiteindelijke afwikkeling van het faillissement vindt de (eventuele) uitkering plaats en dat kan zomaar een paar jaar duren. Overigens is er voor ondernemers op dat moment ook nog een beetje goed nieuws, u kunt namelijk op dat moment de afgedragen btw terugvorderen van de belastingdienst. Dat is tenminste een kleine pleister op de wond.

 

Als er uiteindelijk, bij de afwikkeling van het faillissement en na betaling van de curator, geld in kas blijkt te zitten dat uitbetaald kan worden aan schuldeisers, is het maar de vraag of dat geld ook beschikbaar is voor uw vordering. Bij die uitdeling van gelden wordt er namelijk een rangregeling toegepast. Dat wil zeggen dat sommige vorderingen belangrijker worden geacht dan andere vorderingen. Die ‘belangrijke’ vorderingen worden preferente vorderingen genoemd en de ‘gewone’ vorderingen zijn de zogenaamde ‘concurrente’ vorderingen. In veel faillissementen is er al geen geld aanwezig om de preferente vorderingen te voldoen, laat staan dat concurrente vorderingen (deels) worden betaald. Als uitdeling heeft plaatsgevonden, wordt het faillissement gesloten en als de failliet een rechtspersoon is, houdt deze op te bestaan. Er is dan niets meer om uw vordering op te behalen. Als de failliet een natuurlijk persoon is, dan zijn er wellicht nog mogelijkheden op een later moment.

 

De preferente schuldeisers (de schuldeisers met voorrang) zijn bijvoorbeeld de belastingdienst en het UWV. Die organisaties krijgen als eerste hun vorderingen betaald als er nog geld zou zijn. En dan zijn er ook nog de schuldeisers die mogen doen alsof er geen faillissement is. Daar ga ik in de volgende column over hebben omdat dit misschien ook mogelijkheden biedt voor uw vordering, mits op tijd geregeld.....