Logo
Blog

Deel 10: Enige perikelen rondom de faillissementsaanvraag

De factuur (of rekening). Een nogal bekend verschijnsel in het dagelijks leven en ook in het recht erg belangrijk. De factuur kent verschillende verschijningsvormen en vormt vaak het sluitstuk van een overeenkomst. In een aantal columns zal ik aandacht besteden aan de factuur in het recht en de (juridische) problemen die in verband hiermee kunnen spelen. In de vorige column gaf ik aan dat het aanvragen van het faillissement van een schuldenaar onder omstandigheden een ‘drukmiddel’ kan opleveren waardoor een openstaande vordering snel (en volledig) wordt voldaan. Helaas biedt deze weg niet in alle gevallen een oplossing en daarover gaat deze column.

 

Het eerste obstakel dat aan een (geslaagde) faillissementsaanvraag in de weg kan staan, betreffen de wettelijke eisen waaraan voldaan moet worden voordat het faillissement kan worden uitgesproken. Wanneer hieraan niet wordt voldaan (en de schuldenaar weet dat) dan heeft dreigen met een faillissementsaanvraag natuurlijk niet zo veel zin. Voor een kansrijk faillissementsverzoek zijn 2 dingen nodig: er moet sprake zijn van ‘pluraliteit van schuldeisers’ en een schuldenaar moet ‘in een staat verkeren waarin hij heeft opgehouden te betalen’.

 

Het vereiste van pluraliteit van schuldeisers houdt in dat er tenminste 2 schuldeisers moeten zijn voordat het faillissement kan worden uitgesproken. Dit is wat anders als 1 schuldeiser die 2 verschillende vorderingen heeft want dan is er maar één schuldeiser. De schuld van de tweede schuldeiser hoeft niet persé ‘opeisbaar’ te zijn maar deze schuld moet er wel zijn en moet ook worden aangetoond. Het ‘vinden’ van een dergelijke schuld kan een moeilijke opgave zijn.

 

Daarnaast moet een schuldenaar zijn opgehouden met het betalen van zijn schulden. Wanneer er 2 schuldeisers zijn dan is dat meestal het geval maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Door een rechter moet in die gevallen een afweging worden gemaakt. Als een schuldenaar maar één schuldeiser heeft kan hij ondertussen best opgehouden zijn met het betalen van zijn schuld(en) maar wordt toch het faillissement niet uitgesproken omdat niet is voldaan aan het vereiste van 2 schuldeisers.

 

En dan is er nog de kwestie van het betalen van een deel van de schuld terwijl de aanvraag van het faillissement loopt. Als de rest niet wordt betaald en het faillissement wordt alsnog uitgesproken dan wordt een curator aangesteld en die kan het al wel betaalde bedrag dan terugvorderen. Dit bedrag is dan betaald ‘in het zicht van een faillissement’ en de schuldeiser wist dat in deze situatie natuurlijk. Dit wordt ‘paulianeus’ genoemd en dat is niet toegestaan. De oplossing is het intrekken van het faillissement en een nieuwe aanvraag doen. Er worden in die situatie echter opnieuw griffierechten, deurwaarderskosten en de kosten van de advocaat verschuldigd en dan is het maar de vraag of de kosten niet heel erg voor de baten uitgaan. Het blijft dus een kwestie van het maken van de goede keuzes aan de voorkant en het inwinnen van deskundig advies.

 

We gaan er vanuit dat het faillissement wordt uitgesproken en de factuur onbetaald is gebleven. Wat gebeurt er dan met die factuur? Daarover gaat het de volgende keer.