Logo
Blog

De incasso van een factuur: de incassoprocedure

De factuur (of rekening). Een nogal bekend verschijnsel in het dagelijks leven en ook in het recht erg belangrijk. De factuur kent verschillende verschijningsvormen en vormt vaak het sluitstuk van een overeenkomst. In een aantal columns zal ik aandacht besteden aan de factuur in het recht en de (juridische) problemen die in verband hiermee kunnen spelen. 

In vorige column ging ik wat dieper in op de verschuldigde rente en de verschillen tussen de contractuele, de wettelijke rente en de wettelijke handelsrente. In deze column zal ik aandacht besteden aan de incassoprocedure.

U heeft alles goed gedaan. U heeft voldaan aan alle verplichtingen die u had op grond van de overeenkomst, u heeft u uw debiteur aangemaand en de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke kosten aangezegd en daarbij ook de juiste termijnen in acht genomen. En toch wordt er niet betaald... wat kunt u dan nog doen? Een van de mogelijkheden is het aanvragen van het faillissement en daar zal ik het in een andere column nog over hebben, in deze column gaat het over de incassoprocedure.

Wanneer niet wordt betaald en niets anders helpt kunt u een procedure starten bij de rechtbank. Als uw vordering lager is dan € 25.000 dan doet u dat bij een Kantonrechter en wanneer het bedrag hoger is komt u terecht bij de rechtbank. Als u naar de kantonrechter gaat dan heeft u geen advocaat nodig (de procedure kan dus door uzelf worden gevoerd maar ook door een incassobureau of deurwaarder), bij de rechtbank en daarna (eventueel hoger beroep, ook in zaken bij de Kantonrechter) is de bijstand van een advocaat verplicht.

De zaak wordt ingeleid met een dagvaarding. Dit is een formeel stuk waarin u aangeeft wat u wil en waarom (in dit geval): u wilt uw geld, inclusief incassokosten en rente) en dat wordt door de deurwaarder bij de schuldenaar bezorgd (‘betekend’). In dat stuk staat vermeld wanneer de zaak wordt behandeld (‘dienende dag’), waar de zitting wordt gehouden en dat het mogelijk is om op de eis te antwoorden.

Wanneer de schuldenaar wel weet dat er geen goede redenen zijn dat er niet is betaald, kan het zijn dat deze zich niet meldt bij de rechter en dat zorgt voor een zogenaamd ‘verstekvonnis’ (de gedaagde laat verstek gaan, ‘laat niet van zich horen’). In dat geval wordt er binnen een week of 6 vonnis gewezen en kan de deurwaarder op pad. Wat dat betekent en wat we dan gebeurt daar kom ik in een volgende column op terug. Wat er gebeurt als een gedaagde partij zich wel meldt, zal ik bespreken in mijn volgende column.