Logo
Blog

De factuur

De factuur (of rekening). Een nogal bekend verschijnsel in het dagelijks leven en ook in het recht erg belangrijk. De factuur kent verschillende verschijningsvormen en vormt vaak het sluitstuk van een overeenkomst. In een aantal columns zal ik aandacht besteden aan de factuur in het recht en de (juridische) problemen die in verband hiermee kunnen spelen.

In deze column zal ik wat dieper ingaan op ´de factuur´, wat is dat nu eigenlijk?

De factuur is een (schriftelijk) document waarin staat opgenomen wat de prijs is, van wat door de een (de leverancier), aan de ander (de afnemer of klant), is geleverd. De factuur moet aan allerlei wettelijke eisen voldoen zoals wie de leverancier is, het btw nummer en het nummer bij de Kamer van Koophandel, etc. Ook moeten op de factuur normaal gesproken de adresgegevens van de afnemer (degene die moet betalen) staan vermeld. Daarmee is de factuur iets anders dan bijvoorbeeld het bonnetje dat u krijgt in de winkel wanneer u iets heeft gekocht en betaald. Dat is eigenlijk geen factuur maar meer een betalingsbewijs.

Facturen kunnen sinds 2009 ook digitaal worden verstuurd en dat is wel zo handig. Veel aankopen worden immers via internet worden gedaan en ook de afrekening van gas, water en elektra gaat tegenwoordig vaak via het wereldwijde web. De digitale factuur heeft dus zij eigen plek veroverd en lijkt meer regel dan uitzondering te zijn geworden. Voor ‘internetfacturen’ gelden overigens in principe dezelfde eisen als voor de ‘gewone facturen’ die u per post krijgt.

Door de factuur ontstaan er allerlei verplichtingen. Zo maakt de leverancier door het versturen er van bijvoorbeeld aanspraak op een betaling maar ontstaat daardoor voor die leverancier tegelijk de verplichting om de btw af te dragen. Tevens wordt het op de factuur vermelde bedrag onderdeel van de omzet en kan de ontvanger van de factuur de btw weer juist terugvragen (als hij of zij een btw ondernemer is). En zo zijn er veel meer gevolgen die (het verzenden van) de factuur heeft.

In het recht is de factuur vaak ook het middelpunt van een geschil. De ene partij maakt aanspraak op betaling en de andere partij is het daarmee niet eens. In de discussie die volgt kan het dan gaan om heel veel verschillende onderwerpen zoals de afspraken die zijn gemaakt omtrent de prijs, of wat er is geleverd eigenlijk wel voldoet, of er sprake is van toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe het zit met verschuldigde rente, en ga zo maar door. Kortom, een onderwerp waarover wel wat te schrijven valt. En dat is de bedoeling van deze column en de volgende columns waarbij wat verder wordt ingegaan op de factuur en wat daar zoal omheen gebeurt.

Best aardig dus, zo’n factuur. Maar wat als deze niet klopt? Of hij wordt niet betaald? Daar zal ik in de volgende column(s) nader op in gaan.

Wilt u deze, en andere, columns teruglezen? Dat kan op www.ojw-advocaten.nl/columns