Logo
Blog

De factuur en rente: wettelijke rente en handelsrente

De factuur (of rekening). Een nogal bekend verschijnsel in het dagelijks leven en ook in het recht erg belangrijk. De factuur kent verschillende verschijningsvormen en vormt vaak het sluitstuk van een overeenkomst. In een aantal columns zal ik aandacht besteden aan de factuur in het recht en de (juridische) problemen die in verband hiermee kunnen spelen. 

In vorige column ging ik wat dieper in op de buitengerechtelijke incassokosten en de mogelijke gevolgen als algemene voorwaarden van toepassing zijn. In deze column zal ik aandacht besteden aan de verschuldigde rente.

 

Wanneer een factuur onbetaald blijft dan kan het zo zijn dat er rente verschuldigd wordt over het te betalen bedrag. De vragen die zich hierbij voordoen is wanneer de rente verschuldigd wordt / vanaf welke dag die begint te lopen, en welk rentepercentage nu precies verschuldigd wordt. Dit laatste is van groot belang omdat er nogal een groot verschil is in de percentages die gehanteerd mogen worden.

 

Wanneer er sprake is van een factuur die voortvloeit uit een overeenkomst tussen bedrijven dan zal in de regel de rente beginnen te lopen op de dag nadat de betalingstermijn is afgelopen. Welke betalingstermijn in acht moet worden genomen is dan weer afhankelijk van de vraag of er algemene voorwaarden zijn of niet en als ze er wel zijn: welke termijn hierin staat opgenomen. In principe gaat de rente automatisch lopen en is daarvoor niets extra’s noodzakelijk.

 

Wanneer de rente gaat lopen dan geldt ofwel het afgesproken percentage (de zogenaamde contractuele rente, de rente die in rekening mag worden gebracht is dan veelal opgenomen in de toepasselijke algemene voorwaarden) ofwel de wet. De wet regelt in dat geval in artikel 6:119a BW met welk percentage mag worden gerekend en dat is niet mis. Op 1 juli 2018 is deze rente vastgesteld op 8% en deze wordt periodiek geïndexeerd.

 

Voor consumenten is de rente (aanzienlijk) lager: per 1 juli 2018 is deze vastgesteld op 2% en ook hier geldt dat deze periodiek wordt geïndexeerd. De rente voor consumenten wordt vastgesteld op basis van artikel 6:119 BW. Voordat de wettelijke rente verschuldigd wordt (‘gaat lopen’) is wel noodzakelijk dat er een aanmaning (‘ingebrekestelling’) wordt gestuurd die ook aan alle noodzakelijke wettelijke vereisten voldoet.

 

Het maakt voor het bepalen van het toepasselijke rentepercentage dus nogal verschil wat voor overeenkomst het betreft. Ook is van belang welke aanvullende afspraken er zijn gemaakt en wanneer de rente is gaan lopen. Zeker wanner het rentepercentage 8% is, kan dat zomaar heel veel verschil uitmaken op het totaal. Dat geldt nog sterker als u bedenkt dat een inhoudelijk geschil dat wordt uitgevochten bij een rechter, zomaar een jaar in beslag kan nemen. De rente loopt ondertussen echter gewoon door...